SUKCES LECZENIA ORTODONTYCZNEGO

Sukces leczenia ortodontycznego polega na przywróceniu pacjentowi jak najlepszego obrazu postrzegania samego siebie i co się z tym wiąże dowartościowania swojej osoby.

Przestawione leczenia ortodontyczne zostały wykonane przez Panią Doktor Agnès PALUCHA:

Do sukcesu w dużej mierze przyczynia sie doskonała hygieny jamy ustnej podczas trawania leczenia, aby uniknąć próchnicy i parodontozy i związanych z nimi komplikacjami.

 

A oto kilka przykładów:

Avec aimable autorisation de SUNSTAR FRANCE

CZY WIEDZĄ PAŃSTWO, ŻE… ?

 

Temat codziennego mycia zębów jest tematem nie do wyczerpania i wciąż aktualnym.

Avec aimable autorisation de SUNSTAR FRANCE

CZAS TRWANIA LECZENIA ORTODONTYCZNEGO

 

Czas trwania leczenia ortodontycznego zależy od wielu czynników, ale w szczególności od ilości i trudności wad do skorygowania i od celów do osiągnięcia, które zostały określone na początku leczenia; od wieku pacjenta, jego motywacji, zdeterminowania i współpracy. (Motywacja i zdeterminowanie pacjenta to zasoby, które niestety nie odnawiają się, a wręcz wyczerpują !) Dlatego od samego początku leczenia najlepiej jest zgłosić się bezpośrednio do lekarza specjalisty ortodonty.

 

Średnio czas trwania leczenia ortodontycznego szacuje się na od 6 do 36 miesięcy.

 

Nie zależy on jednak od używanych materiałów i techniki a tym bardziej od ilości spotkań w gabinecie.

SEKRET MEDYCZNY I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Pani Doktor Agnès PALUCHA czuwa w sposób szczególny nad zachowaniem sekretu medycznego.

 

A sekret medyczny dotyczy nie tylko tego co zostało lekarzowi powierzone słownie w ramach jego lekarskiej praktyki, ale również to co widział, usłyszał i zrozumiał.

 

W swoim gabinecie Pani Doktor Agnès PALUCHA stosuje reguły i zobowiązania dotyczące ochrony przetwarzania danych osobowych.