PRZEBIEG LECZNIA ORTODONTYCZNEGO

Leczenie ortodontyczne przebiega w kilku etapach:

 

ROZMOWA Z PACJENTEM I DODATKOWE BADANIA

 

Lecznie ortodontyczne rozpoczyna się rozmową z pacjentem lub / i z jego rodzicami, ktόra  ma na celu określenie potrzeb, oczekiwań i życzeń pacjenta. Następnie, rutynowo wykonuje się dodatkowe badania i elementy obrazowe, które są konieczne do postawienia indywidualnej diagnozy.

DIAGNOZA I PLAN LECZENIA

 

Le diagnostic – démarche intellectuelle par excellence – est un processus de l’esprit qui permet de réunir des informations (dépendantes elles-mêmes des connaissances acquises aux cours de l’apprentissage mais aussi de l’expérience et de la personnalité du spécialiste en orthodontie) et de les analyser et  synthétiser suivant un plan logique qui aboutit à un choix thérapeutique personnalisé et individuel – le plan de traitement.

 

Cette étape du traitement est d’une importance est capitale. En effet, sans un diagnostic complet, précis, individuel et personnalisé il ne peut y avoir de bonne thérapeutique, laquelle est immédiatement liée à la réussite des soins.

LECZENIE WŁAŚCIWE

 

Ten etap leczenia ortodontycznego polega na zaprojektowaniu, wyborze, zainstalowaniu, kontroli, aktywacjach i monitorowaniu różnego rodzaju aparatów ortodontycznych, ortopedycznych, widzialnych, niewidzialnych, ruchomych, stałych, jak również innych elementów dodatkowych (na przykład gumek), które mogą okazać się konieczne dla właściwego jego przebiegu.

 

Trzaba jednak ZAWSZE pamiętać, że to lekarz specjalista – ortodonta prowadzi leczenie i że to on jest w centrum strategii terapeutycznej. Natomiast, jakiegokolwiek rodzaju aparaty ortodontyczne są tylko środkami, które pozwalają osiągnąć oczekiwane rezultaty.

KONSOLIDACJA OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW

 

Jest to ostatnia faza leczenia ortodontycznego i ma ona na celu stabilizację i utrzymanie uzyskanych rezultatów. Jest ona nieodzowna aby uniknąć nawrotów do stanu początkowego z przed leczenia.

 

Aparaty stablizujące stałe lub ruchome są noszone jeszcze rok lub dwa lata po zakończonym leczeniu właściwym. W niektórych przypadkach ten czas może być przedłużony i trawać nawet całe życie. Dotyczy to w szczególności osób dorosłych, u których ryzyko powrotu do stanu początkowego jest największe.

Leczenie i konsolidacja rezultatów zostały wykonane przez Panią Doktor Agnès PALUCHA

CZY WIEDZĄ PAŃSTWO, ŻE… ?

 

Do sukcesu w leczeniu ortodontycznym w największej mierze przyczynia się właściwie postawiona diagnoza.

 

Ale w sukcesie również biorą udział: plan leczenia, wybór odpowiedniego aparatu, spójność i logiczny ciąg następujących po sobie etapów leczenia i umiejętności manualne lekarza specjalisty ortodonty.