KOSZT LECZENIA I POKRYCIE WYDATKÓW

POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z LECZENIEM PRZEZ UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Koszt leczenia ortodontycznego jest w części pokryty przez Ubezpiecznie Społeczne, jeżeli leczenie jest rozpoczęte przed 16-tym rokiem życia pacjenta i po uprzedniej wyrażonej zgodzie przez Ubezpiecznie Społeczne.

 

Wyjątkowo, dla osób dorosłych i pacjetów, którzy ukończyli 16-ty rok życia, koszt jednego semestru (6 miesiecy) lecznia ortodontycznego jest pokryty przez Ubezpiecznie Spoleczne, jeżeli w planie leczenia jest wykonany zabieg chirurgiczny na kościach szczękowych.

WYRAŻENIE ZGODY NA POKRYCIE KOSZTÓW LECZNIA ORTODONTYCZNEGO

Formularz na wyrażenie zgody zwrotu kosztow leczenia ortodontycznego jest wypełniany i podpisany przez lekarza specjalistę ortodontę i rodzica / rodziców pacjenta. Ten formularz należy złożyć do Ubezpieczenia Społecznego w celu rozpatrzenia. Jeżeli po dwóch tygodniach od złożenia nie ma odpowiedzi negatywnej, jest wyrażona zgoda na zwrot kosztów lecznia ortodontycznego.

Zgoda ta jest ważna 6 miesięcy. Ważnym jest aby rozpocząć leczenie w tym czasie. Po upływie 6 miesięcy bez rozpoczęcia leczenia wyrażona zgoda staje się nieaktualna i koszty leczenia nie są pokryte przez Ubezpiecznie Społeczne.

 

Ponownie trzeba zwrócić się do Ubezpieczenia Społecznego o wyrażenie zgody na zwrot kosztów leczenia.

HONORARIA LECZEŃ ORTODONTYCZNYCH

Honoraria leczeń ortodontycznych są dowolne.

 

Różnica, między wysokością honorariów i kosztami zwróconymi przez Ubezpieczenie Społeczne, może zostać pokryta przez Ubezpieczenie Prywatne (tzw. Mutuelle), jeśli Państwo takie posiadają. Trzeba się o tym szczegółowo dowiedzieć.

 

 

CZY WIEDZĄ PAŃSTWO, ŻE… ?

 

Przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego, lekarz specjalista – ortodonta przedstawia Państwu kosztorys, który w przypadku obopólnej zgody na leczenia zostanie podpisany przez obie strony.